ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน Welcome to...วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

057 ของฝาก...หมาสามตัว


“หมาสามตัว”

ถนนสายหนึ่ง มองไกลสุดกู่ ปลายทางคือความเจริญ สองข้างทางเช่นถนนทั่วไป ต้นไม้ใหญ่ หญ้า ภูเขา หลักกิโลเมตร สุดทางคือสวรรค์

เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี ทุกถนนต้องมีหมาสามตัวเดินอยู่

ถนนสายนี้ก็เช่นกัน...

เจ้าหมาตัวเล็ก สกุลดี ด้อย หรือไม่ ไม่สำคัญ แต่มันเดินทางซ้าย กี่วัน กี่เดือน กี่ปี มันก็เดินทางซ้าย

หมาหนุ่มเดินกลางถนน กี่วัน กี่เดือน กี่ปี มันก็เดินกลางถนน

หมาตัวแก่ชรา เดินทางขวาของถนน เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี

เจ้าหมาตัวเล็กหันมามองหมาตัวกลางอย่างชมชอบ ชื่นชม มันไม่ทราบว่า มันจะไปไหน ทำไม อย่างไร เพียงแต่คิดว่า สักวันมันคงได้เดินกลางถนนแบบนี้บ้าง

เจ้าหมาหนุ่มตัวกลาง เดินกลางถนน คิดจะไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด ตาไม่เคยเหลือบมอง ไม่ว่าข้างข้าง ข้างหลัง มันไม่เคยแยแสใส่ใจ ตาของมันมีไว้เพื่อมองไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด

ส่วนเจ้าหมาตัวแก่ชรา มองดูเจ้าหมาหนุ่มด้วยตาละห้อย สงสาร มันก็เคยผึ่งผงาดกลางถนนมาแล้ว เคยถามตัวเองมาแล้วว่า ทำอะไร เพื่อใคร ทำอย่างไร และทำไม

มันคิดว่าอีกไม่นานหรอก เจ้าหมาหนุ่มกลางถนน คงมาเดินแบบมันบ้าง...

โดย...
“วัฒน์ โยธิน”