ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน Welcome to...



วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

056 พ่อแก่ แม่เฒ่า


เอกสารอ้างอิง...

1. ตำนานเมืองเหนือ เล่ม 1, เล่ม 2 พ.ศ. 2505 พิมพ์ที่ สงวนการพิมพ์ จังหวัดเชียงใหม่
2. ประวัติวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พิมพ์ที่ ลำพูนการพิมพ์ จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดลำพูนปีท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2541-2542 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4. ตำราทำกับข้าวเมืองเหนือ พ.ศ. 2505 พิมพ์ที่ สงวนการพิมพ์ จังหวัดเชียงใหม่
5. http://www.google.co.th/
6. http://www.thaitambon.com/

“คู่มือทำกับข้าวเมืองเหนือประยุกต์” เล่มนี้ ได้เริ่มต้นเขียนร่างต้นฉบับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ด้วยความ “ตั้งใจ” ไว้ว่า จะพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกเป็นอภินันทนาการในวันมงคล “แซยิด” ครบ 5 รอบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ของตนเอง

ร่างต้นฉบับ “คู่มือทำกับข้าวเมืองเหนือประยุกต์” เล่มนี้ เขียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และต่อมาได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม “เล่มแรก” แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาแบบกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ WORDSTAR 999 (RD-49)

ต่อมาได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม “เล่มที่สอง” แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2543 ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ BROTHER ML-100

ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม “เล่มที่สาม” แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ LIBERTA/VIVA COM – CELERON 850 - WINDOWS ME

ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ได้แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วนบางตอน และรูปภาพประกอบเนื้อเรื่อง โดยได้เชื่อมต่อ INTERNET ไปที่ http://www.google.co.th/ และ http://www.thaitambon.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพประกอบต่าง ๆ จึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านเจ้าของข้อมูลและรูปภาพต่าง ๆ ที่กรุณาอนุเคราะห์อนุญาตให้ COPY ได้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งครับ

จนกระทั่งสำเร็จเป็นแผ่น CD-ROM ต้นฉบับ (CD-ROM FOR COMPUTER) สมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยตามเทคโนโลยี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ FUJITSU – INTEL PENTIUM 4 2.66 GHz - WINDOWS XP

และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดทำเป็น WEB ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 จนกระทั่งแล้วเสร็จเป็น WEB OFFLINE เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้ศึกษาเรียนรู้การจัดทำเป็น WEB ONLINE ทาง http://sites.google.com/site/northfoodd/ ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ขณะนี้ และ http://northfoodd.blogspot.com/

ท้ายที่สุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยตามเทคโนโลยี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK ยี่ห้อ COMPAQ CQ45-107TX - INTEL(R) CORE(TM2) DUO CPU P8400 @ 2.26 GHz - WINDOWS VISTA

ธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร
27 พฤษภาคม 2552